Valyuta məzənnəsi: $ 1.7 € 1.8479 ₽ 0.0194 ₺ 0.0515
AZ EN RU

İstehsalat gücü

İstehsalat gücü

Müasir Avropa avadanlığına malik olmaqla CPC zavodu vahid istehsalat sistemini birləşdirən ayrı-ayrı sexlərdən ibarətdir.

Boru izolyasiya sexi:

Bu sexdə diametri 4 düymdən 48 düymədək olan boruların üzərinə epoksid qatı, adqeziv, polietilen və ya polipropilendən ibarət olan üçqat örtük çəkilir.

Beton örtükləmə sexi: 

Bu sexdə örtükləmə işləri diametri 8 düymdən 30 düymədək olan borularda aparılır, çəkilən betonun sıxlığı 2240-3100 kq/m3 arasında dəyişir, örtüyün qalınlığı isə 40mm-dən 150 mm-ə qədərdir.

Daxili izolyasiya sexi:

Bu sexdə daxili (qumlama) təmizləmədən sonra borunun daxili səthinə korroziyaya qarşı xüsusi qoruyucu rəng çəkilir.

Anod quraşdırma sexi:

Bu sexdə betonla örtüklənmiş boruların üzərinə anod halqaların quraşdırılması həyata keçirilir. Anod halqalarının quraşdırılması-katod müdafiəsi-korroziyanın təsirinin minimuma endirilməsi ilə boru kəmərinin istismar müddətinin artırılması məqsədilə yerinə yetirilir.