Valyuta məzənnəsi: $ 1.7 € 1.8253 ₽ 0.0193 ₺ 0.0523
AZ EN RU

Keyfiyyətə nəzarət

Keyfiyyətə ciddi nəzarət - bizim başlıca şərtlərimizdən biridir! 

Normativ sənədlər və müştəri tələblərinə əsaslanaraq, bizim müəssisə öz məhsullarının keyfiyyətinə və etibarlılığına tam zəmanət verir.

Məhsulun yüksək keyfiyyətini təmin etmək məqsədilə keyfiyyətə nəzarət mərhələlərlə istehsalatın bütün dövrlərində aparılır və keyfiyyətin yekun qiymətləndirilməsi ilə başa çatır

Keyfiyyətə nəzarət mərhələləri

1

Müştəri tələblərinin müəyyən olunması

2

Prosedur və planlarla tanışlıq

3

Nəzarət və ölçü avadanlıqlarına nəzarət

4

Qəbul olunan material və xammalın keyfiyyətinə nəzarət

5

Boruların qəbul olunmaslndan yola salınmasına qədər bütün boru daşıma və istehsalat prosesində keyfiyyətə nəzarət

6

Borunun qəbul olunmasından təhvil verilməsinə qədər olan iş prosesinin izlənməsi

7

Xammalın və hazır örtüyün Labaratoriya sınaqları

8

Tələblərə cavab verməyən məhsul üzərində nəzarət

9

Yekum məhsul üzərində keyfiyyətə nəzarət

10

Boruüzləmə üzrə işlərin yekun qiymətləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi